Tote Bumber - SS1

230,000₫

Mô tả

size 42 x 44 cm 
vừa laptop 13' 
tập sách A4

có lót - nút hít miệng túi - 1 ngăn túi phụ 

Chất CanvasPrime - making by LinLin
mịn dày - k xù long - có thể giặt máy

Sản phẩm khác